Rubriek: Leerhuis
Uitgever: Ten Have/ Baarn
Bladzijden: 190
ISBN: 90 259 4256 3
Jaar: 1984
Nr. catalogus: J-lh-02

Met dit boek nodigt Lapide uit tot een tocht door de 'Hebreeuwse Bijbel', die immers ook Jezus' Bijbel was, en die later door christenen het 'Oude Testament' werd genoemd.

Hij werpt een verrassend licht op thema's als oorlog en vrede, liefde en haat, vreugde, wijsheid, wonder, humor, wet, leven uit de Bijbel, waarbij hij nieuwe dimensies toevoegt aan deze oude en bekende bijbelse kernwoorden. Veel in dit boek zal voor christenen bevreemdend, soms zelfs onthutsend, klinken. Het is echter fascineren om op deze wijze, aan de hand van een joodse uitleg, de Bijbel te lezen en te ervaren hoe door deze exegese vertrouwde teksten tot nieuw leven komen.

Dr. Pinchas Lapide (1922) woonde sonds 1940 in het toenmalige Palestina en was als nieuwtetamenticus vanaf 1972 hoogleraar te Jeruzalem, Göttingen, Wuppertal en Frankfurt. Van zijn hand verschenen onder meer studies met betrekking tot de joods-christelijke dialoog.