Rubriek: Leerhuis
Uitgever: W.D. Meinema B.V. Delft
Bladzijden: 110
ISBN: 90 211 3526 4
Jaar: 1988
Nr. catalogus: J-lh-04

Copyright © 1985 by Fortress Press, Philadelphia

Jodendom en pastoraat zijn twee begrippen die in de joodse godsdienstige literatuur een weinig voorkomende combinatie vormen. Aandacht voor de zorg voor de individuele mens is weliswaar ingebed in de uitleg van de Thora, maar heeft nooit zo'n accent gekregen als in de christelijke traditie.
Robert L. Katz, een Amerikaanse rabbiijn, kent zowel de joodse godsdienst als de hedendaagse psychologie. Hij is sterk geïnteresseerd in de ontmoeting en de wederzijdse bevruchting van godsdienst en psychologie. Met name in het proces van invoelen en inleven in de ander (empathie) ziet hij een dergelijk ontmoetingspunt.

Het bestuderen van de Thora, het uitleggen van de teksten en de praktizering daarvan, komen ook ten goede aan de psychotherapie en het pastoraat. In zijn boek haalt Katz het verhaal van Elia op de Horeb aan. God liet zich aan Elia horen, volgens de uitleg van een vroeg-middeleeuwse rabbijn, als 'de stem uit de stilte": een gedachte die ook in de omgang tussen mensen en in de communicatie tussen pastor/psychoterapeut en cliënt  van essentieel belang is.

Katz' benadering van pastoraat brengt de godsdienstige traditie en de menswetenschappelijke traditie op een inspirerende wijze tot elkaar.