Rubriek: Leerhuis
Uitgever: Ten Have/ Baarn
Bladzijden: 88
ISBN: 90 259 4257 1
Jaar: 1984
Nr. catalogus: J-lh-05

'Jacob Petuchowski staat in de traditie van de grote leraren van Israël. Het eigene aan die leraren is niet zozeer dat ze zelf briljant zijn, maar eerst en vooral dat ze hun leerlingen zelf leren te 'leren', d.w.z. bezig te zijn met de Tora. Wanneer een leraar alleen maar briljant is, loopt hij het gevaar zijn leerlingen  van zich afhankelijk te maten. En dat is het tegendeel van wat de joodse traditie wil. De spreekt de leerling aan op zijn verantwoordelijkheid. Steeds opnieuw confronteert zij hem met de vraag: 'Wat doe je nu eigenlijk met wat je leert?' Leren is niet een vrijblijvende, intellectuele bezigheid. Het gaat om het leven. Nooit kan de leerling de verantwoordelijkheid daarvoor afwijzen of afschuiven op ode leraar.

Er wordt in dit boek heen eenduidige verklaring gegeven. De lezer moet maar naar zijn eigen uitleg zoeken. Maar hij kan daarbij over een schat van aanduidingen beschikken, wat elk van de geboden voor allerlei mensen en in allerlei situaties betekend heeft. Er wordt geen gehoorzaamheid van hem gevraagd, maar verantwoordelijkheid, en dus kritische zin. Het is een aanzet tot verder leren!

Willem Zuidema


Jakob J. Petuchowski
(1925) is een van de grootste joodse geleerden van deze tijd. Geboren in Berlijn, doceert hij thans joodse theologie en liturgie aan het Hebrew Union College in Cincinnati, Ohio, in de Verenigde Staten. Regelmatig vervult hij gastprofessoraten en houdt hij lezingen in Europa en Israël. Aan de dialoog tussen christenen en joden in Duitsland gaf hij duidelijke impulsen.

 

Trefwoorden: leerhuis   religie