Rubriek: Leerhuis
Uitgever: Ten Have/ Baarn
Bladzijden: 256
ISBN: 90 259 4293 8
Jaar: 1985
Nr. catalogus: J-lh-07

De belangstelling voor de joodse gedachtenwereld neemt hand over hand toe. Eén van de symptomen daarvan zijn de vele leerhuizen, die de afgelopen decennia in Nederland werden opgericht en nog altijd in aantal groeien.

De deelnemers zijn overwegend christenen van uiteenlopende denominatie. Ze leggen een ware honger aan de dag naar informatie over de joodse manier van omgaan met bijbel en traditie. Steeds weer wordt uit die kring de vraag gesteld naar materiaal voor verdere studie. Dat materiaal is betrekkelijk schaars voorhanden voor mensen die het Hebreeuws niet machtig zijn. Er bestaan heel wat boeken óver het jodendom, maar niet zoveel waarin de joodse traditie uit de bronnen zelf wordt belicht: uit Talmoed en Midrasj, uit de liturgie en uit de weelde van bijbelcommentaren, die de eeuwen hebben voortgebracht.

Dit boek  biedt de mogelijkheid om kennis te maken met allerlei aspecten van de joodse traditie. Na enkele inleidende hoofdstukken wordt daarbij steeds uitgegaan van de bronnen en ingegaan op vragen die de moderne mens in de omgang met bijbel en traditie belagen.

W.A.C. Whitlau (1924) is auteur en redacteur van publikaties op het gebied van management. Daarnaast was hij enkele jaren docent cultuurgeschiedenis, filosofie en Hebreeuws aan verschillende onderwijsinstellingen. Hij schreef diverse boeken en vele artikelen over populair-wetenschappelijke onderwerpen. De laatste jaren publiceert hij meer en meer over de joodse traditie. Hij werkte mee aan enkele publicaties van de Folketsma Stichting voor Talmudica. Zijn joodse kennis verwierf hij buiten-universitair bij joodse leraren.