Rubriek: Joodse Cultuur
Uitgever: Uitgeverij Kluwer
Bladzijden: 206
Jaar: 1968
Nr. catalogus: J-jcul-09

De Haagsche Courant schreef het volgende over dit boek:

De auteur van het boek over de Baalsjém is een bijzonder mens, want tot de eenzame groten van onze tijd, die bewust naar de Ene Geest achter de vele stoffelijke verschijnselen zoeken, naar de laatste dingen, die steeds weer de eerste zijn, behoort de filosoof, theoloog, kunsthistoricus en letterkundige dr. Martin Buber, een der belangrijkste en grootste denkers, die het moderne Israël aan de wereld heeft geschonken. Buber is een universele geest, de verhouding van de enkeling tot het Al gaat hem boven naties en tradities. Zijn werk spreekt tot alle religieus voelende mensen, hij herinnert in zijn vurigheid aan de grote profeten van het Oude Testament.

In „De legende van de Baalsjém", vertelt Buber over het leven, de werken en de wereldbeschouwing van Rabbi Israël Ben Eliëzer, genaamd „Baalsjém", dat is „Meester van de
wijze wonderbaarlijke Godsnaam". Deze wijze leefde ongeveer van 1700-1760 in Podolië en Wolhynië en was de stichter van de Oost-Joodse Sekte der Chassidiem, die nog in onze dagen, zij het ook dikwijls in ontaarde vorm, voortbestaat. Buber bouwt in zijn boek het leven van de Baalsjém op uit zijn legende, waarin als het ware „de droom en heel het diep verlangen van een volk" besloten zijn. Buber beschrijft het leven der Chassidiem in vier delen: het vuur der bezieling, de dienst, de intentie en de deemoed. En na deze boeiende, zeer helder geformuleerde en tevens diepzinnige uiteenzetting, komt hij tot de „waarheid uit de legende". Drie maal zeven verhalen doen ons de Baalsjém, zijn wijsheid en diepe inzichten benaderen en verstaan. Het is die typisch Oosterse, ons uit het Oude Testament en de „Gelijkenissen" van het Nieuwe Testament reeds lang vertrouwde wijze van omkleden der wijsheid in het gewaad van een oud verhaal. Zij, die belang stellen in de esoterische achtergronden van het oude volk, zullen in dit mooie, voor ieder geïnteresseerd mens begrijpelijke boek een blijvende schat vinden.

Ben van Eysselstein

Omslagillustratie door Abraham Yakin

Trefwoorden: jodendom   legende   baalsjem