Rubriek: Joodse Cultuur
Bladzijden: 111
ISBN: 90 259 4416 7
Jaar: 1989
Nr. catalogus: J-jcul-10

Tegen je wil ben je geboren
ondanks je wil leef je
en ondanks je wil zul je sterven

Pirke Awoth IV-22


Slechts weinig mensen dragen nog kennis van de Joodse gebruiken bij sterven en begraven. Dit bracht de auteur op de idee voor dit boekje, waarin zij die leemte poogt op te vullen. Vanuit haar Joodse achtergrond beschrijft en verklaart zij de talrijke tradities, riten en gebruiken die te maken hebben met de dood: de gebeden bij het sterven, het afleggen, het begraven, het treuren. Ook komen thema's ter sprake als euthanasie, zelfdoding en crematie. Talrijke malen wordt verwezen naar de Joodse literatuur uit vele eeuwen.

Al met al is dit boekje, mede door de praktische wenken, een zinvolle gids geworden, niet alleen voor Joodse lezers, maar evenzeer voor het die in de verpleging of verzorging werkzaam zijn, en voorts voor allen die belangstelling hebben voor de rijke traditie van het Jodendom.

Nechamah Mayer-Hirsch (1941) houdt zich sinds vele jaren bezig met de geschiedenis van de Joden in Nederland, schreef talrijke artikelen op dit terrein en geeft lezingen en cursussen. Onlangs verscheen van haar hand een boek over de rol Esther en het daarbij behorende Poeriemfeest.