Rubriek: Algemeen
Uitgever: Het Spectrum Utrecht
Bladzijden: 496
ISBN: 90 274 6345 X
Jaar: 1998
Nr. catalogus: TW-ja-01

In dit standaardwerk over de meest schokkende periode in de moderne geschiedenis verklaart Saul Friedländer, éminence grise van dit onderzoeksterrein en zelf vervolgingsslachtoffer, hoe Duitsland, een van de economisch en cultureel meest ontwikkelde landen ter wereld, zich tijdens de Tweede Wereldoorlog schuldig kon maken aan genocide op de Europese joden. Het eerste deel, over de jaren dertig van de twintigste eeuw, bevat een analyse en een beschrijving van de manier waarop de top van het Derde Rijk, Hitler in de allereerste plaats, het jodendom tot probleem definieerde, en hoe deze vervolgers zichzelf als redders van de mensheid zagen.

Zonder effectbejag legt de auteur uit, waarom de Duitse niet-joden, de toeschouwers, de vervolging accepteerden en hoe de slachtoffers de fragmentering van de wereld waarin zij leefden ondergingen. Schijnbaar moeiteloos laat hij zien hoe terzelfdertijd voor de verschillende bij de vervolging betrokken groepen mensen volledig verschillende realiteiten bestonden. Daarmee geeft Friedländer dit verleden de vervreemdende veelzijdigheid terug die het wel degelijk heeft gehad. Friedländers analyse is even creatief als overtuigend, en zijn morele oordelen zijn even rechtvaardig als zijn beschrijvingen trefzeker.