Rubriek: Algemeen
Bladzijden: 67
Jaar: 1933
Nr. catalogus: TW-ja-02

De schrijver van streekromans, Herman de Man (pseudoniem van Salomon Herman Hamburger, 1898 - 1946) schreef dit boek al in 1933.
Hij groeide op in een joods gezin en werd geleidelijk steeds meer tot het katholicisme aangetrokken, waartoe hij zich bekeerde in 1927.

We laten hieronder zijn introductie tot het boek en zijn naschrift volgen.

Introductie
ERGENS aan zee staat een knoestige eikentronk, geteisterd door de zeewinden. Het is geen mooie boom, eer een gehavend en gelidteekend vergroeisel, maar hij leeft en brengt jaar op jaar vruchten voort. Als tal van boonyen dat vermochten, zoo zouden welverzorgde rechtopgaande eiken, die de inrijlaan vormen van het feodale kasteel, gelegen in de luwte van een edel park, stellig neerzien op hun gehavenden soortgenoot, die daar eenzaam vecht tegen zilten wind en een armen bodem. Maar dat zou die trotsche eiken niet fraai staan. En mocht de taaie strijder aan zee ooit krachtiger eikels voortbrengen, dan welke andere eikenboom ook, dan zou dat een ieder eigenlijk met bewondering moeten vervullen.


NASCHRIFT
Een enkel woord tot mijn toevalligen joodschen lezer. Deze beschouwing was eigenlijk niet voor U bedoeld, dat hebt U onder de 9~ lezin ervan wel licht reeds begrepen. Maar nu U er toch kennis van genomen hebt, bid ik U, wees mij welgezind in uw gedachte, gelijk ik U welgezind ben in mijn gebeden. Zet de gedachte van U af, dat ik verraad pleegde jegens mijn volk, toen ik Gods Genade herkende, Zijn stem volgde en in het Heilig Doopsel vernieuwd werd tot een, die naar het Hemelsche Jerusalem zijn oogden richt.
Bedenk, alvorens U mij haten hierom, dat ik aldus deed, zonder de liefde voor mijn volk geweld aan te doen. Ik hoop in deze beschouwing bewezen te hebben, dat eer het tegendeel waar is.
Ik begrijp de aanleiding tot uw verstoordheid zoo goed, tusschen jood en christen is door de eeuwen een muur van bloed, haat en waan opgetrokken en het vordert nu zeer veel bezonnenheid en objectiviteit, de dingen die ons samen verbinden zuiver te zien. Geef mij uw hand.
Broeders zullen elkander toch niet haten, ook al zijn hun levensinzichten uiteindelijk verschillend.