Rubriek: Nederland
Uitgever: Uitgeverij Fagus, IJzerlo
Bladzijden: 173
ISBN: 978 90 78202 56 1
Jaar: 2010
Nr. catalogus: TW-jn-02

Dit deel bevat het bronnenboek en de docentenhandleiding.

Uitvoerig is de geschiedenis van de leden van de Joodse gemeenschap in Aalten in de jaren 1930-1945 onderzocht door de streekhistoricus Drs. Hans de Beukelaer in het kader van het project ”Zij waren Aaltenaren als wij”, uitgevoerd in opdracht van de stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge.

Ten behoeve van het voortgezet onderwijs is een bronnenboek gemaakt met een uitvoerige inleiding, waarin het historisch kader wordt geschetst, en verder lijsten zijn opgenomen met de gegevens van alle Joodse inwoners van de gemeente Aalten, foto’s van de huizen waarin ze gewoond hebben, uitgewerkte lessuggesties voor opdrachten aan scholieren en een verzameling van ca 40 (kopieën van) bronnen, variërend van bekendmakingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waaruit blijkt hoe het net zich rondom de Joodse bevolking sloot, tot lijsten waarin de burgemeester van Aalten zorgvuldig opgave doet van ‘illegaal in Nederland binnengekomen vluchtelingen’.

Dit goed gedocumenteerde onderzoeksverslag is niet in de handel. Het kan, inclusief het didactische deel dat verzorgd is door Drs Jessie Jongejans, hier gedownload worden.

Trefwoorden: gaostok   aalten