Rubriek: Nederland
Uitgever: Bert Bakker Amsterdam
Bladzijden: 1998
ISBN: 90 351 1937 1
Nr. catalogus: TW-jn-05

Bijna 107.000 van de 140.000 joden die Nederland voor 1940 telde, zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gedeporteerd. Minstens 102.000 van hen zijn omgebracht of hebben zich doodgewerkt in nazi-kampen. Hoe was het mogelijk dat Nederland — een land dat zich laat voorstaan op zijn liberale en tolerante klimaat - zonder noemenswaardig protest of verzet zo'n substantieel deel van zijn bevolking heeft opgeofferd aan de nazi-ideologie? Meer dan in België, Frankrijk en de Oost-Europese landen werden de joodse burgers in Nederland het slachtoffer van de genocide.

In Slachtoffers en overlevenden beantwoordt Bob Moore deze en andere kernvragen van de holocaust. Wat behelsde de ideologie van de Duitse onderdrukkers, hoe waren zij georganiseerd en hoe gingen ze te werk? Welke rol speelde de Nederlandse politie bij de deportatie? In welke omstandigheden leefden de verschillende joodse groeperingen in vooroorlogs Nederland en in hoeverre hadden zij te lijden vare die (laakbare) houding van de Nederlandse bevolking?

Bob Moore laat aan de hand van grondig onderzoek van historisch bronnenmateriaal en vergelijkende literatuur zien hoe het komt dat de joden in Nederland zo kwetsbaar waren en waarom slechts enkelen erin slaagden aan de verschrikking te ontkomen. Slachtoffers en overlevenden vormt een voortreffelike studie in de traditie van de standaardwerken over de jodenvervolging van J. Presser (Ondergang) en L. de Jong (Geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog).

Bob Moore is als historicus verbonden aan Manchester Metropolitan University.

'Moores boek kan nu al een nieuw standaardwerk worden genoemd.' Dick van Galen Last, de Volkskrant

'Een heldere en grondige studie die op overtuigende wijze een van de laatste raadsels omtrent de genocide van Europese joden door de nazi's oplost.' Professor Gerhard Hischfeld, directeur van de Bibliothek für Zeitgeschichte te Stuttgart