Rubriek: Nederland
Bladzijden: 256
ISBN: 90 10 04656 7
Jaar: 1983
Nr. catalogus: TW-jn-10

In de door hen beheerste gebieden belastten de Duitse bezetters Joodse bestuurslichamen, zgn. Joodse Raden, met het bestuur van de Joodse gemeenschap en met de uitvoering van de door de Duitse autoriteiten afgekondigde maatregelen ten aanzien van de Joodse bevolking. De Joodse Raden waren een administratief middel in de handen van de Duitsers om hun programma van verdrijving en vernietiging van de Joden gemakkelijker te kunnen uitvoeren. In schijn kreeg de Joodse gemeenschap zelfbestuur, maar in werkelijkheid werd zij gemaakt tot voltrekker van de eigen ondergang.

DE JOODSCHE RAAD van HANS KNOOP is een diepgaand onderzoek naar de persoon, de politiek en het gedrag van de twee voorzitters van de in Nederland opererende Joodsche Raad: de Kerkeraad van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge Abraham Asscher en de hoogleraar David Cohen. Geen studie dus over het instituut van de Raad, maar - zo schrijft de auteur in zijn inleiding -'over twee keurige heren die in hoogste instantie de politieke verantwoordelijkheid droegen voor het beleid van dit instituut vis à vis met de Duitse bezetter en de Joodse gemeenschap'.

Al tijdens het schrijven van het boek kwamen er felle reacties los bij voor-en tegenstanders. 'Wat mij bij beide groepen her meest trof', aldus de auteur, 'was hun volstrekte ongeïnformeerdheid. Voor- en tegenstanders van dit boek bleken zonder uitzondering feiten en achtergronden van de Joodsche Raad niet of nauwelijks te kennen. Ofwel bleek de haat jegens Asscher en Cohen zo diep te zitten dat men beide heren bij wijze van spreken ook nog verantwoordelijk wilde stellen voor de lage barometerstanden tijdens de Hongerwinter, óf men vond het juist hun verdienste dat de daaraan voorafgaande winters betrekkelijk mild waren geweest'.

HANS KNOOP heeft het met zijn boek geen van beide groeperingen naar de zin willen maken. Niet omdat de waarheid in het midden ligt, maar in de archieven van het Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Met een uitputtend onderzoek van deze archieven heeft HANS KNOOP een antwoord willen geven op de vraag wie Asscher en Cohen waren.

DE AUTEUR free-lance journalist en PR-adviseur HANS KNOOP, eerder hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, bereikte nationale bekendheid door zijn opsporingsactiviteiten in de zaak Menten. DE JOODSCHE RAAD is zijn derde boek. In 1967 verscheen van hem DE ZESDAAGSE OORLOG en tien jaar later DE ZAAK MENTEN. Van dit laatste boek verscheen in 1978 een Amerikaanse en in 1979 een Engelse editie.