Rubriek: Nederland
Uitgever: Uitgeverij Augustus, Amsterdam - Antwerpen
Bladzijden: 95
ISBN: 90 457 0083 2
Jaar: 2004
Nr. catalogus: TW-jn-09

Jarenlang heeft Ed van Thijn gezwegen over zijn oorlogservaringen. Ook in Het verhaal, dat in 2000 verscheen, raakt hij die periode maar heel even aan. 18 onderduikadressen, opgepakt in november 1944 en bevrijd in Westerbork - met die gegevens moet de lezer het doen. In 18 adressen probeert hij de zwarte plekken in te vullen. Aarzelend, want zijn herinneringen zijn gefragmenteerd en soms onzegbaar. Van die plekken, stuk voor stuk totaal verschillend, van dame alleen en kinderloos echtpaar tot groot gezin, van benepen, klein behuisd tot ruime boerderijen, van katholiek tot streng gereformeerd, herinnert Van Thijn zich het scherpst het vertrek: de vlucht halsoverkop, maar ook de spanningen, de onhoudbare situaties, het gerucht van verraad. Brieven en een enkele foto vormen geheugensteuntjes, maar meer nog dan de flarden sfeer en herinnering laat 18 adressen zien hoe onuitwisbaar de ervaring van de onderduik is.

In Brunssum stapten we uit. 'Daar is de Hendrik,' zei Truus en ze wees naar een grauwe berg die hoog boven het landschap uitstak. 'Daar werkt mijn vader.' Van het station liepen we naar het ouderlijk huis van Truus. Het was er een drukte van belang. Ik werd meteen op de bovenste verdieping in een bed gelegd, dat ik later met twee anderen bleek te moeten delen. Maar anders dan in Westerbork naast mijn moeder, viel ik nu, uitgeput, onmiddellijk diep in slaap. De onderduik was begonnen.