Rubriek: Algemeen
Uitgever: Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen
Bladzijden: 55
ISBN: 978 90 804952 9 6
Jaar: 2008
Nr. catalogus: A-02

Met de toenemende ontkerkelijking zullen er steeds meer gebouwen met een religieuze functie leeg komen te staan. Dit jaarboek 2008 van de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen geeft in woord en beeld weer waar deze vereniging voor staat: het stimuleren van vormen van meervoudig gebruik, die kunnen bijdragen aan een gezonde financiering van behoud en beheer van religieus erfgoed. Onder de vele voorbeelden van geslaagd meervoudig gebruik of herbestemming van religieuze gebouwen in Nederland treft de lezer ook een beschrijving van de Aaltense synagoge aan.