Rubriek: Archeologie
Uitgever: Ten Have/ Baarn
Bladzijden: 175
ISBN: 90 259 4180 x
Jaar: 1984
Nr. catalogus: I-ar-03

Onderzoekers begroeten bijna iedere letter, die door archeologisch onderzoek in het land E=Israël gevonden wordt, met grote belangstelling. Deze teksten werpen immers vaak een nieuw licht op de bijbel en de geschiedenis van het oude Israël en helpen zo in het verstaan van de Schrift. Om die reden verdienen zij een groter publiek dan alleen de deskundigen op dit terrein.

In Behouden Schrift kan men de belangrijkste teksten in Nederlandse vertaling lezen. Verder vindt men er die aanvullende informatie, welke nodig is om de teksten beter te kunnen plaatsen en begrijpen. Deze informatie wordt aangeboden in een doorlopend verhaal, dat men zonder voorkennis van Hebreeuws of Aramees kan lezen. De nadruk ligt bij de historische betekenis van deze documenten.
Zo maakt men kennis met de kalender van Gezer, de bouwinscriptie van Mesa van Moab, nieuwe profetieën van Bileam, de klacht van een landarbeider uit de tijd van koning Josia, de zegelsteen van Baruch de schrijver van Jeremia en met onlangs gevonden teksten die een nieuw licht werpen op de godsdienst van Israël.

Dr. K.A.D. Smelik (1950) studeerde theologie in Utrecht en Amsterdam. In 1977 promoveerde hij in de hoofdstad op Saul, de voorstelling van Israëls eerste koning in de Masoretische tekst van het Oude Testament. Naast zijn studie in de theologie hield hij zich bezig met semitische talen, oude geschiedenis en archeologie. Van zijn hand verscheen bij Ten Have: Hagar en Sara, de verhouding tussen jodendom en christendom en de eerste eeuwen. Hij is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en publiceert regelmatig in dagblad Trouw.