Rubriek: Tweede Wereldoorlog
Bladzijden: 144
Nr. catalogus: TW-01

De Verschrikkingen van het Nazi-systeem

13 April 1945... Amerikaanse soldaten bereiken het Duitse plaatsje Buchenwald en maken voor het eerst kennis met een concentratiekamp. Vol ongeloof, walging en afschuw kijken ze naar de tot op het bot vermagerde, in lompen gehulde kampbevolking.

Maar die soldaten, hoe oprecht in hun afschuw en verontwaardiging ook, beseffen op dat moment nauwelijks dat ze slechts een klein deel hebben gezien van de nazi-verschrikkingen. Naarmate meer documenten in Duitsland worden gevonden en onderzoeken worden ingesteld, komt een lange lijst van misdaden, die de Duitsers tegen de mensheid hebben begaan, aan het licht. De eerste arrestaties worden verricht... processen komen op gang.

Deze bijzondere uitgave geeft u een inzicht in de door de nazi's tot wet verheven misdaad. U leest over kinderroof, SS-bordelen om het ras van `Edelgermanen' zuiver te houden, over wegvoering, mishandeling, afpersing, euthanasie en massamoord. Dit boek bevat de organisatorische opzet en de uitwerking van een modern barbarendom, gegrond op rassenwaan en zelfoverschatting. Een regiem van terreur zoals de wereld voordien nog niet kende.

Daardoor is dit boek met zijn vele feiten en illustraties, een uniek historisch document van blijvende waarde.

Trefwoorden: nazi