Rubriek: Israël
Uitgever: Uitgeverij T. Wever - Franeker
Bladzijden: 186
ISBN: 90 6135 378 5
Jaar: 1985
Nr. catalogus: IS-02

Dit boek beschrijft de turbulente geschiedenis van een stad die al eeuwenlang het middelpunt van de wereldgeschiedenis vormt, de stad van de Vredevorst, en van de eeuwige conflicten, de stad van joden, christenen en mohammedanen.

Het opgaan, blinken en verzinken van de verschillende bevolkingsgroepen, de grootste of tragische lotgevallen van de grote leiders, maar ook de kleine geschiedenis van hen die niet op de voorgrond westen te treden, het wordt alles in sprekende kleuren geschilderd.

Een fascinerende blik in een eeuwig bruisende smeltkroes van ideeën en culturen, waarin het joodse gedachtengoed de aandacht krijt die het in een boek als dit niet onthouden mag worden.

Ds. B.D. Smeenk was van 1949 tot aan zijn emeritering in 1972 verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid, die hem uitzond naar Jeruzalem voor de evangelieverkondiging onder de joden. Jeruzalem, lofzang of roestige pot is dus een beschrijving van binnenuit, gebaseerd op een indrukwekkende kennis van zaken.

Trefwoorden: jeruzalem