Rubriek: Israël
Uitgever: Bureau Kirja
Bladzijden: 193
ISBN: 978 90 77764 96 1
Jaar: 2008
Nr. catalogus: IS-03

In 2008 bestaat het nieuwe Israël 60 jaar. Het is gebouwd op de fundamenten van 5000 jaar verhalen over Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed. Dit boek gaat over allebei, omdat het niet mogelijk is over zestig jaar Israël te schrijven, zonder daar de oude geschiedenis van Israël bij te betrekken.

Zowel in oude als in nieuwe tijd was het gebied vaak het toneel van veldslagen afgewisseld met bloeiperioden. Dan ontstond meestal weer een nieuw tijdperk met nieuwe leiders. Het christendom ontstond tweeduizend jaar geleden, gevolgd door de islam. Ruim 3500 archeologische vindplaatsen vertellen steeds meer over het grote verleden, waarin het land werd gevormd en tevens de bakermat was van de westerse beschaving en democratie.

Israël, het Heilige land, is een democratisch land, waarbinnen een mozaiek aan bevolkingsgroepen samenleven en waar moderne architectuur samenvloeit met het archeologische verleden. Een land met een lange zoektocht naar vrede.

Ton van der Heijden (1940) kreeg in de jaren zestig belangstelling voor Israel. Hij verdiepte zich sindsdien in de haat/liefde verhouding, die menigeen heeft met Israël ofwel het Beloofde land. Sinds 1976 reisde hij bijna elk jaar naar Israël en leerde zo het land en het volk kennen. Hij heeft een rationele kijk op de oude geschiedenis en gelooft heilig erin, dat het conflict tussen Israël en de Palestijnen nog jaren zal voortduren. Een aantal jaren was hij correspondent Nederlands Nieuws voor de vereniging Irgun Olei Holland in Tel Aviv en is nog columnist voor hun blad Aleh.

Trefwoorden: israel   vrede