Rubriek: Israël
Uitgever: Amsterdam Boek
Bladzijden: 192
Jaar: 1974
Nr. catalogus: IS-08

Dit is een deel uit de reeks 'Ooggetuige', een reeks politiek-maatschappelijke bloemlezingen onder redactie van prof. dr. A. F. Manning en Jac. G. Constant.

Aan dit deel werd meegewerkt door
Joep Büttonghausen
Henk Denters
Drs. Maggy Froger
Hidde Gosse Hoekstra
Johan Jongma
Aafje Leenstra
Fred Zurel

De gebeurtenissen in het Midden-Oosten hebben na de Tweede Wereldoorlog vooral in het teken gestaan van het conflict tussen de jonge staat Israël en zijn Arabische buren. Viermaal kwam dit conflict tot een uitbarsting; viermaal ook haastte de rest van de wereld zich de brand te beperken. Want in het Midden-Oosten, rijk aan olie, strategisch van groot belang, ligt zoveel internationale conflictstof opgestapeld, dat elk treffen daar de kiem in zich bergt van een wereldramp.
Na de laatste Arabisch-Israëlische oorlog, in 1973, zijn er tekenen die wijzen op een verandering van de onderlinge machtsverhoudingen.
Of het Midden-Oosten in die situatie nogmaals dertig jaar lang brandhaard zal blijven, is een vraag die op dit moment niemand durft beantwoorden.

Trefwoorden: Midden Oosten   israel