Schrijvers

Gerard F. Willems


Publicatie(s) van deze schrijver:

Jezus en de Chassidim van zijn dagen

een godsdiensthistorische ontdekking

  / 0
Jaar: 1996
Rubriek: Jodendom en Christendom
Treffers: 1175
Het eerste deel van dit werk biedt een samenhangend beeld van de joodse beweging der 'eerste chassid