Donateuravonden

Eenmaal per jaar wordt een avond voor de donateurs belegd, waar overigens ook andere belangstellenden welkom zijn. Tijdens deze avonden worden enkele mededelingen gedaan over het beleid van het bestuur en over geplande activiteiten en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Het grootste deel van de avond wordt echter besteed aan een lezing of een presentatie over een onderwerp dat te maken heeft met de Joodse cultuur of geschiedenis.