Educatieve projecten

EducatieIn samenwerking met scholen voor basis- en voortgezet onderwijs verleent de stichting, als zich daarvoor een mogelijkheid voordoet, haar medewerking aan projecten die kunnen bijdragen aan de kennis van het geloof en de geschiedenis van het Joodse volk.

Voorbeelden zijn het project “Anne Frank, een geschiedenis voor vandaag/eine Geschichte für heute”, waarin scholieren van Nederlandse en Duitse scholen elkaar rondleidden en ontmoetten op de gelijknamige tentoonstelling en het project “Zij waren Aaltenaren als wij”, over de plaats die Joodse inwoners van de gemeente Aalten innamen in de dorpsgemeenschap en over hun lotgevallen in de periode vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.