Bestuur

Het bestuur van de stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge bestaat voor een groot deel uit leden van de Aaltense gemeenschap, die uit respect voor de Joodse traditie in het algemeen en de Joodse dorpsgenoten in het bijzonder, de synagoge willen beheren en er activiteiten organiseren om de Joodse cultuur bekendheid te geven en de geschiedenis van met name de Aaltense Joden levend te houden.

In het bestuur hebben ook vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap zitting, onder wie de voorzitter van de Nederlands Israëlitische Gemeente in Aalten en een afgevaardigde van de Permanente Commissie van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap.

Het bestuur vergadert zeven á acht keer per jaar. Een dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, bereidt de bestuursvergaderingen voor en handelt lopende zaken af.