Doelstelling

De stichting heeft ten doel

  • het in eigendom verwerven, instandhouden en beheren van de synagoge der Nederlandse Israëlitische Gemeente te Aalten;
  • het in zodanige staat brengen en houden van het interieur van de synagoge, dat daar diensten van de Nederlandse Israëlitische Gemeente te Aalten, dan wel van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap kunnen worden gehouden;
  • het beschikbaar stellen van de synagoge voor de hierboven bedoelde diensten en, indien en voorzover hiervoor niet in gebruik, voor door het bestuur der stichting of door derden georganiseerde bijeenkomsten en evenementen, voorzover deze naar het oordeel van het bestuur van de stichting niet in strijd zijn met de oorspronkelijke bestemming en de waardigheid van het gebouw.

De stichting beoogt niet het maken van winst.