Donateurs

Wilt u het werk van de Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge steunen? Als relatief kleine stichting kunnen wij financiële hulp bijzonder goed gebruiken. U levert dan een bijdrage aan het in stand houden van de synagoge en stelt onze stichting in staat activiteiten te organiseren om bekendheid te geven aan joods religieus erfgoed en de herinnering aan de bewogen geschiedenis van het joodse volk levend te houden.
Als donateur heeft u tijdens de openingstijden gratis toegang tot de synagoge en wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting.

De Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw donaties, onder de algemeen geldende voorwaarden, aftrekbaar zijn van de belasting.

Om donateur te worden, kunt u zich aanmelden via e-mail (donateur@synagoge-aalten.nl) of telefonisch 0543-474520) onder vermelding van uw naam, adres, postcode en woonplaats. Ook vinden wij het uit het oogpunt van kostenbesparing prettig uw e-mailadres te weten.

Ook eenmalige donaties zijn van harte welkom.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL85 RABO 0380 2052 54 t.n.v. de Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge.

Voor ons laatste jaarverslag, voor ANBI-gegevens en vor oudere jaarverslagen kunt u de volgende koppeling gebruiken: jaarverslagen en ANBI-gegevens