Voorwerpen

Tefillin

De Tefillin (gebedsriemen) zijn geschonken door Jos Polak, wonende te Deventer. Zijn grootvader was Salomon Izaak de Haas, wonende aan de Hogestraat 37 te Aalten, waar hij een textielwinkel had. 

Tijdens een bezoek met vrienden aan de Synagoge in Aalten kwam hij met de suggestie om de gebedsriemen hier ten toon te stellen. Daar zijn we hem als bestuur van Vrienden van de Aaltense Synagoge zeer erkentelijk voor. Ze krijgen een mooie plek in een vitrine van de Synagoge.