Een internationaal project

Hier woonde EEN MENSNiet alleen in ons land, maar in heel Europa, worden Stolpersteine gelegd. Van Oslo tot Rome en van Oostvoorne tot ver in Oekraine kan men ze vinden. Het aantal is sinds het begin van het project in 1994 gegroeid tot meer dan 43.000. Daaruit blijkt wel, dat niet alleen in ons land, maar in alle landen waar de nazi’s hun terreur hebben uitgeoefend, initiatieven zijn genomen om de slachtoffers te herdenken. Overal waar de stenen gelegd worden zijn plaatselijke comité’s aan de slag gegaan om uit te zoeken, wie deze mensen zijn geweest, hoe zij een plaats innamen in de samenleving en waar zij om het leven zijn gebracht. Daarbij wordt er ook naar gestreefd, contacten te leggen met nabestaanden, als die er zijn. Zo zijn er bij het aanbrengen van de stenen nazaten uitgenodigd uit alle delen van de wereld, die soms voor het eerst de plaatsen zagen, waar hun grootouders, tantes of neven geleefd hadden. Daarbij gebeurde het ook niet zelden, dat zij familieleden ontmoetten met dezelfde afkomst, die zij nog nooit hadden gezien. Als het om Joodse slachtoffers gaat, kan iedere voorbijganger die geïntrigeerd wordt door een bepaalde naam meer over de drager van die naam te weten komen door het raadplegen van een speciale website: www.joodsmonument.nl.